Vůně pečiva napříč staletími

Tomáš Baťa, Emil Škoda, Heinrich Mattoni, Enzo Ferrari, Levi Strauss, Antonín Petrof, Adam Opel, František Serafín Odkolek… Jména konkrétních lidí, která přežívají generace a byla díky podnikatelské kreativitě jejich nositelů přetavena v respektované obchodní značky. Z podnikatelského nebe se může spokojeně usmívat i nejslavnější český pekař a mlynář – František Serafín Odkolek. Jeho značka Odkolek, založená v roce 1850, stále patří k nejobdivovanějším!

Odkolkové z Újezdce byli starým rytířským rodem, v historii hojně rozvětveným na českém území. A z tohoto starobylého českého rytířského rodu pocházel František Serafin Odkolek. Rod po bitvě na Bílé hoře zchudl, ale kdysi Odkolkové vlastnili například zámek Batelov u Třeště nebo zámek Vlčí pole a tvrz Obruby na Mladoboleslavsku.

Odkolkové ale v každém období měli silně vyvinutý smysl pro podnikání a předci F. S. Odkolka se propracovali opět k bohatství. František Serafín Odkolek (1817 – 1876) již rytířský meč samozřejmě nepoužíval a strategické válečnické rodové geny přetransformoval v geny geniální byznysové strategie. Původně se živil jako tzv. mlynářský krajánek, což byl vyučený mlynář bez vlastního mlýna. Takto přišel roku 1840 do pražského Sovova mlýna na Kampě. Brzy nato se oženil s Marií Trödlovou, nejstarší dcerou majitele mlýna Františka Trödla.

PoTrödlově smrti v roce 1850 se stal Odkolek mlynářem a založil rodinnou firmu František Odkolek. V roce 1865 přikoupil okolní domy, zřídil pekárnu a rovněž vytvořil síť vlastních prodejen pečiva po Praze, která zajistila věhlas značce Odkolek. Již v roce 1864 koupil od knížecího rodu Lichtenštejnů jejich Lichtenštejnský palác při břehu řeky jako své sídlo. Mlýny, pekárnu a palác pak spojovala velká mezilehlá Odkolkovská zahrada, což dohromady zabíralo značnou část ostrova Kampa.

V roce 1896, již po smrti F. S. Odkolka i jeho syna Jindřicha Odkolka (vynálezce psacího stroje, který je uložen v Národním technickém muzeu), mlýn na Kampě vyhořel a pražská obec nedala svolení k jeho obnovení – vadil jim komín, jehož kouř silně znečišťoval střed města. Pekárna ale zůstala v provozu až do roku 1912, kdy byla slavnostně otevřena moderní pekárna s mlýnem ve Vysočanech – firma nesla jméno František Odkolek, a.s. Značka si vybudovala nedostižné postavení v oboru, byla i průkopníkem marketingu, vydávala například vlastní časopis Odkolkovy táčky. Firma František Odkolek je jedním z mála podniků, o nichž bylo složeno hudební dílo. V roce 1928 napsal Karel Hašler píseň „Já mám holku od Odkolků“, která se záhy stala hitem a zlidověla. Hraje se dodnes.

Po nástupu komunismu byla firma znárodněna a značka Odkolek byla vygumována – nikoliv však z myslí spotřebitelů. Značku Odkolek vrátili v roce 1994 na pekárenský trh noví vizionáři. Potenciál značky ihned vycítili zakladatelé Delta Pekáren bratři Jaroslav Michael Pařík a Marko Pařík. Připravili fúzi s Odkolkem a v roce 2007 byla zaregistrována firma United Bakeries, která se stala nejsilnější pekárenskou skupinou ve střední Evropě. Reprezentanti tradiční české podnikatelské rodiny Paříků se postarali o zásadní restart značky Odkolek.

Firma opustila v roce 2005 již nevyhovující areál ve Vysočanech a sídlí dnes v Praze-Jinonicích, adresa je více než příznačná: Pekařská 1. Pod značkou Odkolek se dnes prodávají výrobky, které vycházejí z tradičních českých receptur a odkazu nejslavnějšího českého pekaře. Kváskový chléb Odkolek, chléb Žitan, české buchtičky a záviny Odkolek s 50procentním podílem náplní a spousty dalších výrobků reprezentují to nejlepší z českého pekárenského řemesla. Značka Odkolek získala v roce 2015 cenu Czech Superbrands Award, třináct pekáren ve skupině United Bakeries každoročně soutěží o Cenu Františka S. Odkolka a nejlepší pracovníci roku v pekárnách získávají Výuční listy Františka S. Odkolka.

František Serafín Odkolek v podnikatelském nebi opravdu může být spokojený a hrdý. Jeho odkaz noví vizionáři rozvíjejí dál. Pečivo se značkou Odkolek, založenou v roce 1850, voní i v 21. století.

Menu

Home

Historie

Produkty

Řekli o nás

Jak na chleba

Odkolek

Pekařská 1

155 00 Praha 5

Česká republika

  • pr@united-bakeries.cz

Menu

Home

Historie

Produkty

Řekli o nás

Jak na chleba

Odkolek

Pekařská 1

155 00 Praha 5

Česká republika

  • pr@united-bakeries.cz